Fikk du "lappen" på lett lastebil uten førerprøve i 2001?

Det blir fort kø om 600.000 personer skal fornye sertifikatet samtidig. Men du trenger faktisk ikke løpe til trafikkstasjonen. Du kan vente opp mot et helt år.

Publisert Oppdatert

I 2001 var det godt med kø på de fleste trafikkstasjonene, som dengang het Biltilsynet og fantes de fleste steder.

Det ble utstedt rundt 600.000 førerkort med retten til å kjøre lett lastebil, så lenge man kunne fremlegge legeattest og hadde ordinært førerkort for personbil.

Disse førerkortene løper ut i år og pågangen er igjen stor på trafikkstasjonene. Man kan pånytt fornye sertifikatene for fem år ved å fremlegge ny legeattest.

Mange er redde for å "miste" sertifikatet om det går over utløpsdatoen. Men slik et det ikke.

Ønsker du å fornye klasse C1 eller C1E som er utløpt og ugyldig, kan du gjøre dette i inntil ett år etter utløpsdato for førerkortklassen uten å måtte avlegge praktisk førerprøve.

Ta i så fall med deg helseattest, blankett NA 0202 som ikke er eldre enn seks måneder og oppsøk en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Den nye førerretten gjelder fra utstedelsesdato og blir vanligvis gyldig i fem år. Har du fylt 66 år, gjelder klassen til fylte 71 år. Har du fylt 70 år, blir gyldighetstiden bare ett år. Gyldighetstiden kan også bli kortere enn fem år pga. helsesvekkelse.

Har det gått mer enn ett år fra utløpsdato når du søker om fornyelse, må du bestå praktisk førerprøve i klassene C1 eller C1E før nytt førerkort utstedes.