Filterkrav i København

Publisert Oppdatert

1. september 2008 trer de første miljøsonene i Danmark i kraft i kommunene København og Fredriksberg. Det betyr at dieseldrevne lastebiler og busser over 3500 kg må ha montert partikkelfilter hvis motorene deres ikke tilfredsstiller Euro 3?normen. 1. juli 2010 blir kravene strammet inn. Da må motoren tilfredsstille Euro 4?normen for at man skal unngå kravet om ettermontering av partikkelfilter.

Kommunene København og Fredriksberg (som er den største delen av nord-vestlige københavn) er de første i Danmark som innfører miljøsoner. 1. februar 2009 følger Ålborg kommune. Aarhus kommune regner med å kunne innføre miljøsone rundt 1. januar 2010, mens Odense foreløpig ikke har tatt noen beslutning.

Miljøsonene innebærer at tunge, dieseldrevne kjøretøy skal tilfredsstille fastsatte Euro-normer. Fram til 1. juli 2010 skal kjøretøyene minst tilfredsstille Euro 3?normen, mens de etter 1. juli 2010 minst skal tilfredsstille Euro 4?normen.