Finland innfører kabotasjeregler

Finland skjærer igjennom og innfører EUs forslag til kabotasjeregler allerede før loven er vedtatt. Faktisk innføres de allerede fra i morgen, 14. august.

kø transport generell

kø transport generell

Publisert Oppdatert

EU har til behandling nye regler for kabotasje (transport av gods mellom to steder i en annen medlemstat.) De nye kabotasjereglene er ikke endelig vedtatt av EU, men Finland har valgt å innføre de nye EU-reglene fra 14. august.

I øvrige EØS-stater praktiseres reglene ifølge gammel lovgivning. EU-kommisjonen har sagt at en periode på 1-2 måneder vil være den maksimale perioden et kjøretøy kan utføre kabotasje før det må forlate landet.

Tidsaspektet alene er ikke avgjørende, kabotasje kortere enn 1-2 måneder kan være ulovlig dersom den utføres systematisk eller kontinuerlig. Kabotasjetransporten skal altså ikke utføres regelmessig. Videre må transporten utføres i forbindelse med en internasjonal transport for å være lovlig.

Alle godstransportør fra EØS- stater som skal drive kabotasjen må inneha en fellesskapstillatelse for å drive kabotasje. Dette gjelder også i Finland.