Finnene vil ha 76 tonns lastebiler

Både Sverige og Finland har 60 tonn som høyest tillatt totalvekt i dag. Nå ønsker finnene å bli Europas tungvektere og innføre hele 76 tonn som totalvekt for å fremme konkurransekraften og redusere miljøutslippene.

Finnene håper å kunne tillate 76 tonn allerede fra neste år.

Finnene håper å kunne tillate 76 tonn allerede fra neste år. Foto: Fotograf Lars Ardarve AB

Publisert Oppdatert

Dette er forslagene:

Permanent økning av totalvekten:

- 4-akslede lastebiler 32 til 35 tonn

- 5-akslede lastebiler 38 tll 42 tonn

- 8-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 68 tonn

- 9-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 76 tonn

- lemping av brobestemmelsen for 4-akslede biler og for kjøretøyskombinasjoner med vekt over 44 tonn

5-årig midlertidig økning av totalvekten:

- 2-akslede lastebiler 18 til 20 tonn

- 3-akslede lastebiler 26 til 28 tonn

- 3-akslede boggilastebiler 24 til 27 tonn

- 7-akslede kjøretøyskombinasjoner 60 til 64 tonn

Det er den finske regjeringen selv som foreslår dette etter at en utredningskomite har funnet nye retningslinjer for mål og vekt for tunge kjøretøyer.

I følge den finske regjeringens beregninger vil de foreslåtte endringene senke logistikkostnadene med 60 millioner euro de første årene for deretter å lede til besparelser på ca 200 millioner euro årlig. Da er også utgifter til slitasje på veiene innberegnet.

Nå er det ikke fritt frem for finnene å foreta slike forandringer. Det kreves både endringer i det nasjonale regelverket samt godkjenning av EU-kommisjonen.

Når det gjelder høydebestemmelsene, er disse foreslått å økes fra dagens 4,20 meter til 4,40 meter.

Arbeidsgruppen har utredet forslag som både er permanente og midlertidige. De midlertidige er foreslått å gjelde i fem år slik at transportbedriftenes investeringer skal kunne spres over en lengre tidsperiode.

Ifølge den finske statens tekniske forskningssentral(VTT) vil kostnader forbundet med utslippene reduseres.

Ifølge den finske statens tekniske forskningssentral(VTT) vil kostnader forbundet med utslippene reduseres.