Finnmark i forfall

Finnmarks veier har forfalt og har for lengst passert 1,1 milliarder kroner i etterslep

Publisert Oppdatert

Etter en omfattende gjennomgang på fylkes- og riksveiene i Finnmark i 2003/2004, lagde Statens vegvesen en større rapport hvor alle feil og mangler ble regnet på. Ved å kalkulere det estimerte, årlige forfallet og sammenligne dette med midler brukt på oppgradering og vedlikeholdstiltak, kan avdelingsdirektør Bjørg Anita Joki fortelle at etterslepet for Finnmarks veier i 2010 har passert 1,1 milliard kroner med god margin.

Rassikring

Fylkesveiene er i dårligst forfatning og selv om det er snakk om en teoretisk beregning av forfallet, gir det et bilde av hva det vil koste å få veinettet opp i ønskelig standard, forklarer Joki. Veiene er i forskjellige behov av opprusting, det være seg ny veikropp, nytt veidekke, drenering, stikkrenner og ikke minst rassikring. Rassikring er heller ikke lagt inn i den nevnte summen.

Fylke

Det betydelig etterslepet har fått litt mer fokus fra politikerne og etter at de "øvrige riksveiene" ble overført til fylkeskommunen fikk de bevilget mer penger. Disse har heldigvis blitt øremerket til veiformål i forkjellige former, noe som er bra synes Bjørg Anita Joki.

Les hele saken i altaposten .