Fire store samles om miljø

- Transportsektoren er en av verstingene når det kommer til utslipp og står for ca. 32 prosent av Norges total utslipp av klimagasser, skriver Smartrans på sine nettsider.Nå går de argeste konkurrenter sammen for å utvikle et nytt beregningsverktøy. Den såkalt miljøkalkulatoren skal gjøre det mulig å beregne utslipp og energiforbruk for godstransport med bil, bane og båt.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Den norske sjåføren ble stoppet på Majnabbeterminalen i Göteborg. Der går det fergetrafikk til Kiel og Travemünde i Tyskland.

Publisert Oppdatert

Miljøkalkulatoren skal utvikles i prosjektet «Grønn godstransport» som støttes med to millioner kroner av Samferdselsdepartementet gjennom Transnova.

Prosjektet bygger på resultater fra et fireårig forskningsprosjekt i regi av Tollpost Globe og SINTEF med finansiering fra Forskningsrådet.

- Vi opplever økt etterspørsel fra våre kunder etter informasjon om miljøkonsekvenser for transport av gods. Med dette verktøyet blir det enklere å beregne konsekvenser av egen logistikk.

Med den nye miljøkalkulatoren kan kundene våre selv beregne hvilke utslipp de kan spare miljøet for ved å endre sin sendingsstruktur, sier Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i Tollpost Globe.

Hagen er også leder for Logistikk- og Transportindustriens Landsforenings klimapanel.

Det er Bring, DHL, Schenker og Tollpost Globe som i denne sammenheng glemmer konkurransen og blir miljøpartnere.