Firedagersuke hos Scania i Sverige

Debatten har pågått lenge og nå er den avgjort: Det blir 4-dagers uke for 12000 ansatte hos Scania i Sverige.

Scania fabrikk verksted mekaniker

Scania fabrikk verksted mekaniker

Publisert Oppdatert

Scania har i dag, fredag, gjort avtale med fagforeningene i Sverige om å innføre firedagers-uke fra juni.

- Jeg takker arbeidernes avgjørelse om å stille opp for bedriften i disse vanskelige tider. Scania vil stå godt rustet når markedet igjen peker oppover, sier konsernsjef Leif Östling.

Firedagers-uken innføres altså i juni og omfatter både medarbeidere, samt sjefer, forskere, utviklere og administrasjon i Sverige - totalt 12000 ansatte.

Avtalen gjelder seks måneder, og Scania forplikter seg til ikke å sende noen permitteringsvarsler under denne perioden.

Det finnes flere måter å håndtere kriser på. Tungt.no tipper at måten Scania har agert under finanskrisen, vil bli lagt merke til.

Scania-sjef Leif Östling går ned i arbeid og lønn på samme måte som de øvrig ansatte. Viljen til å ivareta ansatte synes også sterk hos Scania som har igangsatt videreutdanning av overflødige ansatte fremfor umiddelbare permitteringer. Signaleffekten av dette går ikke upåaktet hen, og Scania har da heller ikke opplevd aksjoner mot ledelsen på samme måte som Volvo har gjort.