Firefelt fra Oslo til EU

Litt over klokken tolv i dag, 09.09.09, åpnet Liv Signe Navarsete og Jens Stoltenberg veistrekningen fra Assurtjern til Vinterbro i Akershus.

Publisert Oppdatert

Åpningen av den 5,5 kilometer lange veistrekningen gjør at E6 nå er firefelts motorvei fra Oslo til svenskegrensen.

Av de 5,5 kilometerne er 3,7 kilometer tunnel. Nøstvettunnelen var ferdig utsprengt i november 2008. Etter dette har det pågått permanent sikring og innreding. Tunnelen er innredet med betonghvelv og sprøytebetong i overgangssoner.

Tunnelen er på det dypeste der den passerer 15 meter under Dalsbekken. Fra lavpunktet har tunnelen litt mindre enn fem prosent stigning til Assurdalen, her er det lagt inn ekstra krabbefelt. Av teknisk utstyr kan blant annet nevnes 53 vifter, 61 nødtelefoner, 127 overvåkningskameraer og 138 brannslukningsapparater.

Styringsrammen for hele veiprosjektet ble i 2005 fastsatt til nesten 1,3 milliarder kroner i 2005-kroneverdi. Indeksregulert i henhold til SSBs anleggsindeks er styringsrammen nesten 1,5 milliarder 2009-kroner. Prognosene tilsier en sluttkostnad på 1,3 milliarder.

Før snorkuttingen omtalte samferdselsminister Navarsete veiprosjektet som fantastisk, med tanke på at det har fått en sluttkostnad som er lavere enn først antatt og at tidsrammen er holdt.

Statsminister Stoltenberg sa i sin tale at dette er en stor dag for alle som ferdes på veiene. Han takket også alle de involverte i veiprosjektet og sa at vi nå har fått en trygg, god og effektiv vei.