Fisketransport på bane øker

Sammenlignet med 2008 ble det fraktet 20 prosent mer fisk på norske skinner i 2009. Arctic Rail Express - ARE fra Narvik og Nordlandsbanen er de viktigste strekningene, men også CargoNet sine tog på Bergensbanen fraktet mer fisk, opplyser CargoNet.

Publisert Oppdatert

- 210.000 tonn fisk ble transportert med tog i 2009, og potensialet for videre vekst er stort. Fisketransporter stiller store krav til punktlighet. Dette er verdifull last, hvor forutsigbarhet er avgjørende. Til tross for utfordringer også på norske skinner, er vi ledende både hva gjelder punktlighet for godstog og markedsandeler.

At fisketransportene øker er et bevis på at vi er på rett vei, men vi skal bli enda bedre. Vårt mål er fortsatt økning og bedret kvalitet, noe som både er positivt for fiskeeksportørene, transport bransjen og miljøet, sier adm. direktør Are Kjensli i CargoNet AS.