Fisketransport-problemet: NLF står på sitt

Hele denne konflikten henger på Vegdirektoratets tolkning av laste- og lossested. Leveres fisken til slakteri er den fritatt, leveres den i et oppdrettsanlegg må den følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene, mener etaten.

.

.

Publisert Oppdatert

- NLF har vurdert denne saken tidligere og vi står fortsatt på vår tolkning om at denne type transport i hovedsak må være unntatt kjøre- og hviletid på lik linje med annen dyretransport, sier Aksnes.

Han har ikke selv lest brevet Statens vegvesen sendte til to av transportørene i fjor, men sier at det er opp til politijurist og eventuelt domstol å avgjøre om dette er brudd på regelverket dersom etaten gjør alvor av trusselen om å anmelde transportører som ikke følger forskriften.

Les også: Fritatt for kjøre- og hviletid eller ikke?

Les også: - Dette bør de klare

- Statens vegvesen tapte nettopp en lignende sak i lagmannsretten som omhandlet melketransport. Jeg sier ikke at transport av levende fisk i enhver sammenheng er unntatt, men disse sakene ligner på hverandre.

Aksnes vil etter et møte med transportørene ta saken videre og søke å avklare eventuelle misforståelser med Vegdirektoratet.

- Vi er uenig i tolkningen de her har gjort og mener det her skal være et unntak. Levende fisk er dyr og skal behandles på lik linje med transport av øvrig dyr, avslutter Aksnes.