Fjord1 Transport solgt

Med 300 millioner kroner i omsetning, 270 medarbeidere og hele 180 godsbiler, blir Firda Billag et av de største godsselskapene på Vestlandet.

Publisert Oppdatert

Allerede ved årsskiftet skjer overtakelsen. Firda Billag kjøper Fjord1 Transport og seiler dermed opp som et av de største godsselskapene på Vestlandet.

Ved slike kjøp benyttes ofte moteordet "synergieffekter". Og administrerende direktør i Firda Billag, Peter Midthun, ser da også gode samkjøringseffekter mellom selskapene. - Dette er to aktører som godt passer sammen aktivitetsmessig, sier han til avisen Fjuken.

Også i Fjord1 er man fornøyde, skal vi tro konsernsjef Leif Øverland. - Konkurransesituasjonen på godsområdet vil øke. På våre ansattes vegne, er jeg glad vi får en eier som vil satse betydelige ressurser på å videreutvikle selskapet, uttaler han.

Firda Billag er eid av 13 kommuner i Sogn og Fjordane, samt Sogn og Fjordane Fylkeskommune.