Flere kvinner enn menn har førerkort

Likestillingen i Norge står sterkt. Nå er det over 160 000 flere kvinner enn menn som har førerkort klasse B.

Publisert Oppdatert

Til tross for at flere kvinner enn menn har førerkort, er det fremdeles slik at menn kjører mer enn kvinner.

I ulykkesstatistikkene ser man at i totalantall er det flere drepte og skadde mannlige sjåfører enn kvinnelige. Dette bildet endrer seg når man korrigerer for antall kjørte kilometer.

Den ferske reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt viser at med unntak av 18- og 19-åringene samt de over 75 år, så er kvinner oftere utsatt for alvorlige ulykker enn menn.