Flere omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år registrerte politiet 419 ulykker i trafikken. 12 mennesker omkom, og 643 ble skadd. 32 ble hardt skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Publisert Oppdatert

Av de omkomne i februar i år var ni menn og tre kvinner. Fem av de omkomne var bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist, en mopedist, to fotgjengere og en annen trafikant.

Tilsvarende tall for februar 2010 viste 433 ulykker med 8 omkomne. 38 personer ble hardt skadd i disse ulykkene. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte og 52 hardt skadd.

65 personer hardt skadd hittil i år

I januar og februar i år viser forløpige tall at 30 personer har mistet livet, og 65 har blitt hardt skadd. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 26 omkomne og 68 hardt skadd. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 31 omkomne og 114 hardt skadde.