Vinteren nærmer seg:

Flere oppstillingsplasser til de med kjøreforbud

NRK meldte i morges at Statens vegvesen på Svinesund nå skulle få flere oppstillingsplasser til vogntog med kjøreforbud. Men bemanningen er omtrent uforandret.

på grunn av brannfare kunne Statens vegvesen på Svinesund bare gi kjøreforbud til syv vogntog i slengen. Foran årets vintersesong har de fått bedre vilkår og kan nå parkere ca. 25 vogntog. 
Illustrasjonsbilde

på grunn av brannfare kunne Statens vegvesen på Svinesund bare gi kjøreforbud til syv vogntog i slengen. Foran årets vintersesong har de fått bedre vilkår og kan nå parkere ca. 25 vogntog. Illustrasjonsbilde

Publisert Oppdatert
-Vi er glad for å få flere oppstillingsplasser til vogntog med kjøreforbud, forteller Ronny Lindesteg, faggruppeleder for utekontrollen på Svinesund.

-Vi er glad for å få flere oppstillingsplasser til vogntog med kjøreforbud, forteller Ronny Lindesteg, faggruppeleder for utekontrollen på Svinesund.

Noe av årsaken til parkeringsrestriksjonene på Svinesund kom av uholdbare tilstander der utenlandske sjåfører begynte å reparere på kjøretøyene. Her forsøker man å løfte et sommerdekk inn på en henger.

Noe av årsaken til parkeringsrestriksjonene på Svinesund kom av uholdbare tilstander der utenlandske sjåfører begynte å reparere på kjøretøyene. Her forsøker man å løfte et sommerdekk inn på en henger.

Etter medieoppslag på senvinteren om at Halden brannvesen hadde satt en stopper for parkering av vogntog med kjøreforbud på Svinesund, var det mange som ristet oppgitt på hodet. Var det tryggere å sende trafikkfarlige vogntog ut på norske veier, enn å la dem stå parkert på Svinesund?

Brannvesen

Årsaken til at brannvesenet la ned parkeringsforbud var at Statens vegvesen benyttet omlastingsplassen til parkering av disse vogntogene, og den plassen var definert som rømningsvei i tilfelle brann. At de «parkerte» sjåførene i tillegg gjorde om plassen til et lovløst verkstedområde der de både brukte åpen flamme, lå og skrudde under dårlig sikrede lastebiler og kokte mat på primus, vegg i vegg med ADR-gods ble for mye for brannvesenet.

Resultatet ble at SVV måtte forholde seg til for 7 godkjente plasser for kjøretøy med kjøreforbud.

Les saken om parkeringsproblemene HER

Løses

I vinter kunne også vi i TransportMagasinet avsløre at kontrollene på Svinesund stort sett bare foregikk i kontortida, og at kontrollørene slo av lyset da kontortiden var slutt. Dermed var det fritt fram for de som ikke hadde alt på stell. Mange sto faktisk på motsatt side av Tollvesenets bygning og bare ventet på at kontrollørene skulle gå hjem.

Dette opptok mange, ikke minst på politikernivå der samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen uttalte at dette måtte løses. Hans departement ønsket jo at grensekontrollen skulle bli bedre, ikke dårligere.

Og nå ser det altså ut til at man i det minste er tilbake der man var før parkeringsforbudet fra Halden brannvesen ble effektuert.

25 plasser

NRK Østfold kunne i dagens sending fortelle at det blir en løsning på Svinesund, og at det i vinter vil bli 16 oppstillingsplasser for vogntog med kjøreforbud. Vi tok en telefon til faggruppeleder Ronny Lindesteg i Statens vegvesen. Han er ansvarlig for utekontrollen av tunge kjøretøyer på blant annet Svinesund. Hvordan fikk dere løst dette?

-Vi har vært i dialog med de øvrige leietagerne på Svinesund, og vi har fått til en avtale med Tollvesenet. De har en inngjerdet plass bak anlegget vårt som vi nå skal få benytte. Ved å fjerne gjerdet mellom våre plasser og den nye plassen, samt planere ut litt, så ser det ut til at vi skal kunne parkere 25 vogntog på denne plassen. Planen er at dette skal være på plass 15. november, da kravene til vinterdekk og kjetting innføres igjen, svarer Lindesteg.

Kan bli kaos

-Fra nyttår kommer også kravet til vinterdekk på tilhenger. Det vil jo være snakk om svært mange hengere. Klarer dere å takle det?

-Vi er glad for at dekkravet kom allerede fra 1. januar. Nå skal det jo være en del overgangsordninger for enkelte, uten at jeg vet eksakt hva de går ut på i dag. Men det er klart det blir spennende å se hva som skjer når kravene til vinterdekk blir ytterligere skjerpet. Det kan jo bli kaos, fortsetter han.

Les om de nye dekkravene til tilhenger HER

-Hva med bemanningen? Har du fått tilført mer ressurser?

-I fjor var vi 16 kontrollører, i år er vi 17. Disse skal bemanne kontrollene fra Svinesund til Taraldrud. Ved krafitg snøfall og lignende må vi jo omfordele mannskapene så vi får satt inn støtet der det er viktigst. Pr. i dag må jeg forholde meg til de 17 kontrollørene vi har, avslutter Ronny Lindesteg, faggruppe leder for utekontrollen i Statens vegvesen.

Dermed blir det neppe så mye mer kontroll denne vinteren enn vi har sett tidligere. Men nå har man i alle fall plass til å holde igjen 25 vogntog på Svinesund.

En dråpe i havet med tanke på at det er en årsdøgntrafikk på nesten 2500 over denne grenseovergangen!

Les om at hvor få som blir kontrollert HER

Fra 1. januar innføres det krav til vinterdekk på hele vogntoget. Blir det kaos på kontrollplassene? Her fra en tidligere kontroll på Svinesund. 
Illustrasjonsfoto

Fra 1. januar innføres det krav til vinterdekk på hele vogntoget. Blir det kaos på kontrollplassene? Her fra en tidligere kontroll på Svinesund. Illustrasjonsfoto

Her er de syv oppstillingsplassene Statens vegvesen på Svinesund har til rådighet ved kjøreforbud. Nå skal også Tollvesenets plass, bak gjerdet på høyre side, åpnes til slik oppstilling. Det betyr 25 plasser i alt.

Her er de syv oppstillingsplassene Statens vegvesen på Svinesund har til rådighet ved kjøreforbud. Nå skal også Tollvesenets plass, bak gjerdet på høyre side, åpnes til slik oppstilling. Det betyr 25 plasser i alt.