Flybussen får støtte

Flybussen mellom Ringerike/Hadeland og Gardermoen fikk tirsdag ettermiddag bevilget 300.000 kroner av Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

Publisert Oppdatert

Men pengestøtten gis under forutsetning av at Samarbeidsrådet for Ringerikesregionen og Rådet for Hadelandsregionen støtter flybussen med 100.000 kroner hver.

Skjer dette, skal halvparten av pengene betales ut nå og resten på slutten av året. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Beløpet skal gå til å dekke underskudd fra 2008, forventet underskudd i 2009 og økt markedsføring i 2009.

- Flybussen er et rutetilbud som bør utvides. Dersom ruten skal fortsette etter 2010 og fremdeles trenger offentlig tilskudd, må den legges ut på anbud. Busselskapet Askeladden har derfor året på seg til å få opp inntektsgrunnlaget, sier Nils Peter Underbakke (Sp), leder av Hovedutvalget for samferdsel.

Les også: Flybussen med stort underskudd