Flybussen fortsetter

Publisert Oppdatert

Flybussen mellom Kvadraturen og Kristiansand lufthavn Kjevik fortsetter likevel etter 20. april, melder NRK Sørlandet.

Det så en stund ut til at Kristiansand ville bli Norges største by uyten flybuss- forbindelse.

Setesdal bilruter kunngjorde i mars at de ville legge ned flybussen, men flybussen fortsetter med en annen operatør.

- Vi har lyst ut ruteløyvet og det er kommet inn tre tilbud fra selskap som ønsker å starte opp. Ut fra det valget Agder Kollektivtrafikk gjør - så vil vi tildele ruteløyvet senest fredag, sier Vidar Ose i Samferdselsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

Kraftige reaksjoner på busskutt

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at bussruta mellom Kjevik og Kristiansand potensiale i flybuss-ruta.Kristiansand, med sine 80 000 innbyggere, blir da landets største by uten et flybusstilbud.