Flytter godset fra jernbane over på vei

Etter påske flytter CargoNet godset fra bane til vei på strekningen Oslo-Gøteborg.

Publisert Oppdatert

- Det er konsekvensen av inntekter og kostnader, slik alt annet er nå i denne økonomiske situasjonen, sier informasjonsdirektør Bjarne Wist til mosseavisen Demokraten.

Wist hevder at jernbane først og fremst er konkurransedyktig på strekninger over 500 kilometer, og at omleggingen også har med havnesituasjonen i Gøteborg å gjøre.

- At vi nå flytter godstrafikken fra jernbane til vei på denne strekningen betyr ikke at det er en langsiktig løsning. Det er gode muligheter for at vi igjen flytter den tilbake til bane når vi ser at det er mer lønnsomt etter hvert som den økonomiske situasjonen bedrer seg, sier Wist til Demokraten.