Føler seg snytt

Da kostnaden til drivstoff økte, ble busselskapene "lovet" kompensasjon. Etter revidert nasjonalbudsjett i mai, bevilget da også Regjeringen 100 millioner kroner mer tilkollektivtransport. Nå viser det seg at en stor del av pengene har forsvunnet i "sorte hull" underveis.

Publisert Oppdatert

Begrunnelsen fra regjeringspartiene var svært tydelig:

- Norske busser går stort sett på diesel. Den økte dieselprisen gjør det derfor dyrere å gi et godt busstilbud til alle. For å sette fylkene i stand til å gi et godt busstilbud har de rødgrønne partiene frigjort 100 millioner kroner i revidert budsjett, uttalte Inga Marte Thorkildsen, SVs miljøpolitiske talsperson. Disse pengene fordeles til fylkene som frie midler. - Vi forutsetter imidlertid at disse pengene brukes til kollektivtrafikk. Det betyr at busstilbudet i Norge opprettholdes selv om kostnadene har økt, sa Inga Marte Thorkildsen.

Transportbedriftenes Landsforening har gått gjennom bevilgningene og føler seg snytt.

- I enkelte av fylkene har de ekstra midlene forsvunnet i «sorte hull» ­ uten noen som helst forbindelse til busstilbudet. I en rekke andre fylker blir det til tross for ekstrabevilgningen aktuelt med betydelige kutt i rutetilbudet som følge av at budsjettet ikke går i hop. Mange busselskap føler seg i dag lurt. De må selv bære kostnadsøkningen på diesel og får ikke sin andel del av ekstrabevilgningen.

- Fordelingen av de ekstra 100 mill kr og deres videre skjebne er derfor - dessverre ­ dårlig reklame for vårt politiske system, og viser i et nøtteskall hvordan nasjonale føringer ikke får betydning på et lavere forvaltningsnivå ­ i fylkene. Vi reagerer sterkt på at det skal gå an å reklamere med budsjettposter i rikspolitikken som mister sin reelle verdi, fordi de ikke når frem slik hensikten var, men fritt kan brukes til andre formål. Dette skriver TL i dag på sine nettsider.