- Folk skal merke lukten av nylagt asfalt

Stoltenberg & Co satser sterkt på samferdsel, sa de på en pressekonferanse uten noen overraskelser.

samferdselsminister Liv Signe Navarsete stat5sminister Jens Stoltenberg finansminister Kristin Halvorsen

samferdselsminister Liv Signe Navarsete stat5sminister Jens Stoltenberg finansminister Kristin Halvorsen Foto: DNA

Publisert Oppdatert

Dersom de rødgrønne blir gjenvalgt, lover de hard satsing på samferdsel de neste ti årene.

Det var under pressekonferansen samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) kom med løftet om at nylagt asfalt nærmest skulle bli en ny landeplage de neste årene.

Det er ett av punktene som de rødgrønne partiene lovet velgerne på regjeringspartienes pressekonferanse i Saras telt i formiddag.

Nylagt asfalt

- Først og fremst vil jeg si at vi går til valg sammen, og satser på fortsatt flertallsregjering, sa Jens Stoltenberg.

På pressekonferansen la de fram et dokument bestående av sju punkter som vil være viktig for de rødgrønne dersom de for fornyet tillit i regjeringskontorene.

Ett av de viktige punktene er økt satsning på samferdsel. De rødgrønne vil øke de statlige bevilgningene med 100 millarder kroner i løpet av en tiårsperiode.

Dette skal gå til forbedring av veier, jernbaner og samferdsel til sjøs. (utheving er red.anm.)

- Vi har fått til en fantastisk satsning i siste stortingsperiode. Det var ikke mye tro på det for fire år siden. Men folk kjenner en forskjell, og folk skal merke lukten av nylagt asfalt i løpet av de neste årene også, sa Liv Signe Navarsete.

Dette er heller ingen nyhet.

De tre partilederne prøve så sterkt de kunne å understreke forskjellen på deres alternativ og hva en eventuel borgelig regjering ville føre til.

- Vi er best på miljø

Stoltenberg påpekte at en borgerlig regjering med Høyre og Frp vil gå hardt inn for å senke skattene:

- Noe som vil gi mindre midler til fellesskapet.

- Når de (Høyre og Frp, red anm.) foreslår å fjerne formueskatten, betyr det 12 milliarder i tapte inntekter for fellesskapet. Høyre og FrP må fortelle hvor skal de akter å ta disse milliardene fra. Sist gang kuttet de arbeidsledighetstrygden, og de underfinansierte kommunene. Det ble mindre til velferd fordi de brukte så mye til skattelettelser, sa Stoltenberg.

Statsministeren fokuserte også på at en rødgrønn regjering vil jobbe hardere i klimasaken enn en Høyre og Frp-regjering.

- Klimakonferansen i København senere i år vil bli særdeles viktig. Norge må der være en pådriver, det vil en flertallsregjering med tydelig klimapolitikk være bedre egnet til enn en mørkeblå regjering med Frp og Høyre.

Og får støtte fra finansminister Kristin Halvorsen.

- Det utgjør en stor forskjell om vi sender en rutinert og anerkjent klimaforkjemper Erik Solheim enn Frps Per sandberg til København. Frp vil ikke engang offentliggjøre hva slags miljømessige mål de har før etter valget. Det sier litt.

De andre seks punktene:

Satsning på arbeid og næringsliv

Mer kunnskap, nei til privatisering av skolen. Også et kvalitetsløft av barnehagene.

God offentlig omsorg og tjenester. De lover å styrke kommunehelsetjenesten betydelig, og ta økt offentlig ansvar for tannhelsetjenesten.

Ta hele landet i bruk. Regjeringen vil fortsatt drive en aktiv distrikts- og regionalpolitikk

Kamp for trygghet og mot kriminalitet. Styrke nærpolitiet.

Løft for kultur og frivillighet. Bevilgningene til kunst og kultur skal være én prosent av statsbudsjettet i 2014.

Kamp for klima og internasjonal solidaritet.