For dårlig E39-asfalt årsak til dødsulykke

Havarikommisjonens dom etter dødsulykken ved Lenefjorden 2006 der en lastebilsjåfør omkom er klar.

ulykke blur lys trafikk generell

ulykke blur lys trafikk generell

Publisert Oppdatert

I går ettermiddag kom den ferske rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport. I rapporten får Statens Vegvesen kritikk. Kommisjonen har gransket forholdene rundt ulykken, der en sjåfør fra TS Transport i Stavanger omkom etter at to vogntog kolliderte på E39 den 29. september 2006.

Det var et vogntog fra Stoa Transport i Arendal som i en høyresving, like før veien er nede ved Lenefjorden, mistet veigrepet på hengeren som traff fronten til bilen fra TS Transport, der sjåføren mistet livet. Det var vått føre da ulykken skjedde.

Rapporten viser at kontrollampen for ABS-systemet på Stoa-bilen ikke virket, og at sjåføren dermed ikke visste at det var feil på bremsene, men hovedtrekkene i rapporten går direkte på kritikkverdige forhold med veidekket.

Bl.a. skal vegvesenet ha vært kjent med at det på strekningen er vesentlig lavere friksjon enn tilstøtende veistrekninger, noe som ble kjent allerede i 1999. Da freste de opp asfalten for å skape bedre friksjon, men dette ble ikke sjekket i ettertid.

Selv om rapporten peker på forhold ved veien, setter den også noe søkelys på kjøreadferd, og mener at bedrifter har et ansvar for å følge opp sjåførers kjørestil på et generelt grunnlag.

Her er et kort utdrag fra rapporten:

- «Målt friksjon på ulykkesstedet var lavere enn grenseverdiene angitt i Statens vegvesens interne retningslinjer.»

- «Statens Vegvesen hadde ikke fulgt opp veidekkets tilstand på ulykkesstedet etter utført fresing på asfaltdekke i 1999. Dette resulterte i at veien på ulykkesstedet hadde en friksjon som lå lavere enn kravene i Håndbok 111.»

- «Statens vegvesen har ikke system for oppfølging av friksjonsforhold på ulykkesutsatte veistrekninger.»

- «Risikovurderingen som Statens vegvesen gjennomførte etter ulykken omhandler ikke forhold ved veidekkets tilstand.»

Kommisjonen mener veivesenet har visst om at veidekket har vært dårlig i ni år uten å ta affære. Distriktsveisjef Johan Mjåland sier til NRK at han tar kritikken alvorlig, men han avviser at de ikke har fulgt opp asfaltstandarden på ni år. Han sier tvert imot at de har målt asfalten.

Hele rapporten kan leses i denne linken til kommisjonen.