Forbud mot forbikjøring i Ungarn

Fra mars 2008 har det vært innført et forbud mot forbikjøring på en rekke ungarske veistrekninger, i første omgang som et forsøk. Fra 1. april 2009 blir forsøket utvidet til en del andre veier. Forbudet gjelder lastebiler over 3,5 tonn totalvekt, og strekningene er skiltet. Det er likevel tillatt å kjøre forbi tohjulte kjøretøyer, melder NLF i en pressemelding.

Publisert Oppdatert

Veistrekninger med kjøreforbud fra 1. april 2009:

M1 fra km 17,2 til km 53,5 i begge retninger.

M3 fra km 26,6 til km 10,2 i begge retninger.

M7 fra kryss M1/M7 til kryss Pusztazamor-Soskut retning fra Budapest.

M7 på strekning M7 rundt Szekesfehervar, fra km 57 til km 64 retning fra Budapest.

Veistrekninger med forbud fra mars 2008:

M1 fra km 53,5 til km 41,25 retning mot Budapest.

M1 fra km 39,9 til km 34,45 retning mot Budapest.

M1 fra km 34,1 til km 17,20 retning mot Budapest.

M3 fra km 26,6 til km 10,20 retning mot Budapest.