Foreslår tilbud om alkolås

De verste promillekjørerne skal få tilbud om alkolås på bilen som alternativ til ubetinget fengsel, foreslår en arbeidsgruppe. Blir forslaget vedtatt kan det bidra til å redde liv i trafikken.

Publisert Oppdatert

- Hvis dette blir en realitet, vil dette bli et viktig trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesens egne ulykkesanalyser har vist oss at rus er en avgjørende faktor i 25 prosent av alle dødsulykker. Det er en stor utfordring å redusere disse ulykkene. Alkolås kan være et skritt i riktig retning, sier Anne Beate Budalen, senioringeniør i Vegdirektoratet.

Alternativ til fengsel

Budalen er medlem i arbeidsgruppen som nå kommer med forslaget om å innføre alkolås som alternativ til fengsel og inndragning av førerrett. Forslaget retter seg mot de notoriske promillekjørerne- de som fortsetter å kjøre til tross for at førerkortet er inndratt som følge av promillekjøring.

Må samtykke og selv betale

Ifølge arbeidsgruppen vil innstallering av alkolås sammen med et program mot kjøring i rus bli et effektivt tiltak. Ordningen krever at den domfelte må samtykke. Den promilledømte må selv betale det det koster å montere og drifte alkolåsen. I tillegg må vedkommende underlegge seg jevnlig legeundersøkelser. Hvis promillekjøreren ikke aksepterer betingelsene for et slikt opplegg, er alternativet ubetinget fengsel.

Statsråden er positiv

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo stiller seg positiv til forslaget fra arbeidsgruppen.

- Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, uttaler Faremo i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) unngår man 1,05 drepte per år ved å innføre alkolås kun for de verste promillekjørerne. Samtidig unngår man 2,4 hardt skadde og 8,4 lettere skadde. Ved å bruke alkolås for alle promilledømte kan man ifølge TØI-rapporten redusere antallet trafikkdrepte med 4,55 per år.