Foreslår to løp i Oslofjordtunnelen

9. januar 2012 orienterte Statens vegvesen fylkesordførerne i Buskerud og Akershus og ordførerne i Lier, Røyken, Hurum og Frogn om at etaten ønsker å starte planleggingen for å bygge løp nummer 2 i Oslofjordtunnelen, samt å utvikle rv. 23 til firefelt på strekningen Vassum – Måna i Frogn kommune.

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto: Svein-Ove Arnesen

Publisert Oppdatert

Antatt kostnad vil være opp mot 1,5 mrd. kr. Finansieringen tenkes basert på at bompenger fortsatt kreves inn i nåværende bomstasjon ved Måna. Statens vegvesen tar sikte på at det i løpet av våren 2012 blir oversendt en sak til behandling i de berørte kommuner og fylkeskommuner. Det er Statens vegvesen som melder dette i en pressemelding.

Midlertidig tiltak

For å kunne åpne Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøyer så raskt som mulig, vil Statens vegvesen nå bygge 26 evakueringsrom i tunnelen. Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å anskaffe en entreprenør til jobben.

- Vi kan ikke si eksakt hvor lang tid det tar å bygge evakueringsrommene, men det er snakk om noen måneder, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Akershus. Når en entreprenør er på plass, vil vi kunne si mer om tidshorisonten, sier Bogsrud.

Evakueringsrommene skal bygges med 250 meters mellomrom, i de opprinnelige tverrslagene, gjennom den 7,3 kilometer lange tunnelen. Rommene vil bli utstyrt med:

  • røyktette dører
  • lys
  • telefon til Vegtrafikksentralen
  • kameraovervåking til Vegtrafikksentralen
  • ledelys som viser veg inn til evakueringsrommene

Byggingen av evakueringsrommene vil trolig foregå om nettene, slik at tunnelen kan holdes åpen for lette kjøretøyer på dag- og kveldstid.

Statens vegvesen vil gå igjennom brannberedskapen og innsatsplaner med brannvesenet for å sjekke at utstyrskapasiteten til brannvesenet er tilpasset situasjonen med de nye evakueringsrommene.

Firmaet Safetec Nordic AS gjennomførte en risikoanalyse av Oslofjordtunnelen i etterkant av brannen 23. juni i fjor. I analysen anbefales flere tiltak og ett av disse er evakueringsrom.

Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy