Forlangte mer penger

Torsdag ettermiddag satte Transport & Logistikkkonferansen '08 Stortingets transportkomite og minister Navarsete på ideen å komme med flere penger.

Publisert Oppdatert

Etter at representanter for bygge- og anleggsbransjen, veimyndigheter, transport og utbyggere hadde sagt klart fra at kapasitet er til stede, kulminerte den to dagers lange seansen med den tradisjonelle paneldebatten.

Etter de partipolitiske utspill fra komiteen medlemmer og de høyst sedvanlige retrospektive betraktninger ble panelet utfordret på to sentrale punkt:

- Det haster så til de grader med å forsterke det såkalte samferdselsløftet at det bør bevilges penger nå.

- Og ideen om et "Cargo-nett" for sjøen ble lansert.

Selv om Liv Signe Navarsete nettopp har lagt fram et forslag til samferdselsbudsjett for 2009 som er bedre enn noen tidligere budsjett, trengs det mer penger i samferdsel.

Det gjorde både veidirektør Terje Moe Gustavsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger, kystdirektør Kirsti Slotsvik og direktør for Avinor, Sverre Qvale det klart under årets samferdselskonferanse.

Nye veiprosjekt

Mens Moe Gustavsen må ha penger både til nye veiprosjekt og vedlikehold av eksisterende veinett, er det den nye terminalen på Gardermoen som opptar Sverre Qvale.

- Terminalen er tegnet og planlagt, men enda er det ikke bevilget penger. Det må det gjøres noe med. Dagens terminal er altfor liten. Den er beregnet på 17 millioner passasjerer. I år når vi trolig 20 millioner passasjerer, messet Sverre Qvale, som også hadde den nye jernbanedirektøren med seg i klagekoret.

Elisabeth Enger har nemlig behov for penger både til kjørevei og tog, og også for henne haster det med bevilgninger.

- Det blir for lite

Overfor 700 transportbrukere og produsenter på den store samferdselskonferansen Transportbrukernes Fellesorganisasjon og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening arrangerte på Gardermoen, innrømmet samferdselsminister Liv Signe Navarsete at det fortsatt ble bevilget for lite penger til samferdsel her i landet.

- Men i år er forslaget til samferdselsbudsjett bedre enn noen gang. Det er foreslått 28 milliarder kroner, og det er 3,2 milliarder kroner mer enn i fjor. Blir budsjettforslaget vedtatt betyr det at vi får en økning på 13,1 prosent, sa Navarsete.

Se tungt.no's intervju med samferdselsministeren

- Men selv med så betydelige bevilgninger klarer vi ikke å på gjort det vi gjerne vil gjøre. Til det er utgangspunktet for dårlig. Vi har blant annet vært gjennom en periode hvor vedlikehold av veinettet ikke har vært prioritert høyt nok.

Bredt frammøte

På Gardermoen var foruten Liv Signe Navarsete tidligere samferdselsministere som Johan J. Jakobsen, Kjell Opseth og Terje Moe Gustavsen, miljøvernminister Erik Solheim, og en rekke politikere fra Stortinget og de største byene her i landet.

- Det er fint med en slik debatt. Samferdsel står nå høyt på den nasjonale dagsorden, og det er flott, sa Liv Signe Navarsete, som minnet om at Nasjonal transportplan for 2010-2015 legges fram i begynnelsen av 2009.