Forlik i "sølepytt-saken"

På fredag skulle "sølepytt-saken" opp i Hamar tingrett. Nå er det - etter hva tungt erfarer - inngått forlik i saken.

Publisert Oppdatert

I forrige uke kunne vi notere at politiet ønsket å fremme en noe spesiell sak i tingretten. Det dreide seg om en sjåførlærling som kom i skade for å sprute søle på buksebenet til en politimann da han kjørte forbi en kontroll. Han ble forelagt en bot på 10.000 kroner, noe han ikke aksepterte, og risikerte dermed 20 dagers fengsel.

Les også: Risikerer 20 dagers fengsel etter sølesprut

I våre øyne er det svært merkelig betenkelig å bruke slike ressurser på en sånn sak. Den hører etter vår oppfatning hverken hjemme i tingretten eller forsvarer et så høyt bøtenivå.

Så langt tungt.no erfarer, er det nå inngått forlik i saken før den nådde tingretten. Vi har gjentatte ganger forsøkt å kontakte NLF som forsvarte sjåføren, men har ikke fått noen respons på dette.

Allikevel har vi fra lokale journalister i Hamar Arbeiderblad fått opplyst om at det før rettsmøtet ble inngått et forlik, som etter all sannsynlighet innebærer at sjåføren har blitt forelagt en bot han har akseptert.

Vi vi anta at botens størrelse er langt fra det opprinnelig forelagte, og håper med dette at denne saken er ute av verden! Vi håper også at politijuristene neste gang tenker nøye gjennom hvilke signaler de sender ut til en hel bransje.