Forsker svært kritisk til salt

Lars Erik Bønå som har forsket blant annet på emnet friksjon ved Sintef mener rapporten om at salting reduserer antall ulykker er grunnleggende feil.- Bestillingsverk, kaller han rapporten.

snørydding vinter salting

snørydding vinter salting

Publisert Oppdatert

Lars Erik Bønå i interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen» mener beregningene fra Sintef er feil, og kaller rapporten et bestillingsverk.

- Hvis saltingen skal redusere antall ulykker med 40 prosent, hvorfor er det da like mange ulykker som før, spør Bønå.

Han jobbet tidligere som forsker i Sintef med friksjon som fag, og mener saltingen i mange tilfeller fører til at tørr fin vinterveg gjøres glatt.

- Vi ser flere eksempler på at salting av veger skaper dårligere føre. Jeg kan dokumentere flere ulykker forårsaket av vegsalting, hevder Bønå, som også påpeker at saltet ødelegger dekkenes veggrep, og blant annet angriper bilenes bakbremser.

Bønå mener dessuten at salting av veger fører til flere ulykker på tilstøtende, usaltede veger.

- Når du kjører på en saltet veg, oppfører du deg som om du kjører på sommerføre. Mange nærmest glemmer hvordan det er å kjøre på vinterføre. Kommer man så inn en usaltet sideveg - uten å endre kjøreatferd - går det ofte galt, mener Bønå.

Han ønsker at vegmyndighetene skal begynne å bruke strøsand mer utstrakt, i stedet for salt.