Forskriftsendringer på vinterdekk og kjetting

Fra 1. november 2008 er de viktigste endringene for lastebilnæringen som følger:

Publisert Oppdatert

Dekk:

Dekk på bil, tilhenger eller tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm (3mm i perioden 1. november til og med mandag etter 2. påskedag.

I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. april). Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Vinterdekk er spesielt merkede dekk, særskilt fremstilt for vinterkjøring og med mønsterdybde minst 3 mm. Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel.

Hvis kjøretøy er utrustet med piggdekk, er det krav om piggdekk på alle hjul. Bil over 3500 kg kan likevel ha piggdekk på en aksel og kjetting ellers.

Kjetting:

På bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg og tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det være plass for kjettinger på alle hjul mellom hjul og avskjerming, og i sikker avstand til øvrige komponenter i hjulhuset.

I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane. Kjettingen skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdet og tåle den påkjenning den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre. Antall kjettinger som skal medføres er som før:

a)

I motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kg skal det medføres minst tre kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul og to er tilpasset drivhjul.

b)

I vogntog bestående av motorvogn og tilhenger, hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3.500 kg, skal det medføres minst sju kjettinger, dersom motorvognen har tvillinghjul på drivakselen. En kjetting skal være tilpasset motorvognens forhjul, fire kjettinger skal være tilpasset motorvognens drivhjul og to skal være tilpasset tilhengerens jul. Dersom motorvognen har enkle hjul på drivaksel eller det nyttes dobbeltkjetting, er fem kjettinger tilstrekkelig, hvorav to er tilpasset motorvognens drivaksel.

c)

I motorvogn som er utstyrt med automatisk opererte kjettingslynger for drivhjulene (« on spot ») erstatter dette to kjettinger i de tilfellene motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.