Forslag til endring i vegtrafikkloven: - Narkometer skal innføres

I 2010 vil sannsynligvis politiet kunne ta i bruk såkalte "narkometre" i forbindelse med trafikkontroller. Det forteller samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Samferdselsdepartementet har i dag mottatt rapporten "kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endring i vegtrafikkloven."

Publisert Oppdatert

Mens tallet på promillekjørere virker til å ha gått noe ned, har det i løpet av de siste 10-20 årene blitt tatt flere som kjører under påvirkning av narkotika og legemidler. En stor undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet viser at omkring én av hundre bilførere gir trafikkfare grunnet rus forårsaket av narkotika og legemiddel.

Arbeidsgruppa som har utledet rapporten er ledet av Samferdselsdepartementet og foreslår flere endringer av vegtrafikkloven.

Rapporten peker også til at narkometrene bare vil gi pekepinn om påvirkning, omtrent slik blåsetester gir ved mistanke om alkoholpåvirkning. En positiv test må alltid følges opp med blodprøve og legeundersøkelse for å holde i en evt. straffesak.

Så langt tungt.no har registrert, er én av utfordringene ikke å registrere bruk av narkotiske stoffer, men heller det at vi ikke har lovfastsatte grenser for hva som regnes som kjøring i påvirket tilstand når det gjelder slike stoffer.

Arbeidet med dette er nokså komplisert, bl.a. ettersom det må gjøres unntak for en rekke "lovlige" legemidler som gir utslag. Allikevel er det vel her det bør settes inn ressurser?

Les hele rapporten her.

Les også: En ruset sjåfør passerer Biri hvert 10.minutt