Først i Skandinavia

Innbrudd i lastebiler og overfall på sjåfører har blitt alt mer vanlig, også her hjemme. I Sverige er nå den første bevoktede lastebilparkeringen et faktum. Noe å tenke på her hjemme?

Publisert Oppdatert

De siste par årene har det vært en rekke innbrudd i vogntog, som har stoppet for natten, sist for noen uker siden ved Svinesundparken utenfor Halden der 15 vogntog ble "åpnet". En sjåfør kom over gjerningsmennene og forsøkte å gripe inn, med det resultat at han ble truet med kniv. Det er rett og slett for jævelig at en sliten yrkessjåfør ikke skal kunne sove i fred.

Løsningen på problemet er nærliggende - innfør inngjerdede og overvåkede parkeringsplasser. Den første er allerede åpnet i Sverige og initiativtakeren til Safe Park Brändåsen skal ha all mulig honnør for sin investeringsvilje og sin omsorg for sine kunder.

Det er Torbjörn och Eva Näslund som via sin bedrift, Statoil Brändåsen, har gjort det mulig for yrkessjåfører som passerer E20 rett vest for Kumla, å sove trygt om natten.

Med en investering på ca. fire millioner svenske kroner kan man nå tilby en godt overvåket og inngjerdet parkeringsplass for transportnæringa. Satsingen er helt privatfinansiert uten tilskudd fra verken myndighetene eller oljeselskapet.

Her i Norge har vi knapt nok parkeringsplasser for transportnæringa, og de få som finnes er enten fulle av "l angtidsparkerte kolleger" fra Euorpa, eller ikke måket for snø. Kanskje på tide at noen private setter i gang en norsk Safe Park før vi får enda flere innbrudd og overfall?