Første tunnel med gjennomsnittsmåling

Nå starter målinger av gjennomsnittsfarten i E8 Tromsøysundtunnelen, som dermed blir landets første vegtunnel med såkalt streknings-ATK.

Publisert Oppdatert

Flere tunneler står nå for tur for gjennomsnittsmåling: Fv. 653 Eikesundtunnelen på Sunnmøre og E6 Helltunnelen mellom Hommelvik og Hell.

Streknings-ATK (automatisk trafikkontroll med fotobokser) er i trafikksikkerhetsarbeidet et livreddende tiltak. Erfaringer viser at de er tre ganger mer effektiv enn ordinære fotobokser.

Tromsøysundtunnelen har høy standard med to adskilte løp, hvert løp med to kjørebaner. Likevel har det skjedd flere dødsulykker og ulykker med alvorlig personskade siden tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994.

Målet med å sette i gang gjennomsnittsmålinger i Tromsøysundtunnelen er å få ned farten, som igjen bidrar til å reduserte antallet skadde og drepte i tunnelen.

Streknings-ATK i begge løpene i Tromsøysundtunnelen koster 5 millioner kroner.