Forsterket og utvidet trafikkinformasjon i påsken

Statens vegvesens utvider samarbeid med politi og radiostasjoner for å kunne gi trafikantene enda bedre informasjon om veg- og trafikkforhold i hele Norge i påsken. Vegvesenets fem vegtrafikksentraler er bemannet døgnet rundt.

Vinter veg snø

Vinter veg snø

Publisert Oppdatert

- For å sikre best mulig trafikkavvikling på de viktigste vegstrekningene kan det være aktuelt å tvangsdirigere trafikken på alternative kjøreruter. Dette gjøres for å slippe de store problemene med kø i mange timer, spesielt på 1. påskedag. Vi ber alle bilistene om å respektere de alternative omkjøringsmuligheter, sier faggruppeleder Øyvinn Kverneng i Statens vegvesen.

Tett samarbeid med de største radiokanalene gjør at Statens vegvesen får riktig og oppdatert informasjon ut til trafikantene så fort som mulig. Det vil bidra sterkt til en effektiv levering av informasjon til bilister om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveger.

Oppdaterte veg- og trafikkmeldinger og nyttige tips for påsketrafikken finner trafikantene på Vegvesen.no, NRK1 tekst-tv (side 350) eller ved å ringe veg- og trafikkmeldingstelefonen 175.