Fortsatt E6-trafikk på Gamle Trondheimsveg

Arbeidstilsynet har nå varslet Statens vegvesen at de ønsker vurdert ytterligere tiltak for å sikre vegarbeiderne mot trafikken på Julsrud bru, før de aksepterer at E6-trafikken legges tilbake på brua.

Publisert Oppdatert

E6-brua har vært stengt en periode i forbindelse med skifte av brulagre. Før dét har utvidelsen av brua til fire felt pågått med E6-trafikken gående over brua. Gjenåpningen skulle etter planen skje 7. desember.

Statens vegvesen vil nå sammen med entreprenøren se på mulige løsninger. I mellomtida vil E6-trafikken fortsatt måtte gå på lokalvegnettet fra Boksrud-krysset til Minnesund.

På nåværende tidspunkt er det dessverre ikke mulig å si når trafikken legges tilbake på E6, melder Statens vegvesen.

De som bor langs omkjøringsruta vil dermed fortsatt bli belastet med E6-trafikk, samtidig som gjennomgangstrafikken må belage seg på forsinkelser. Statens vegvesen beklager situasjonen som har oppstått.

Statens vegvesen vil som før følge sikkerheten og framkommeligheten på omkjøringsruta nøye.