Fortsatt kabotasjeforbud

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet forlenger forbudet for transportører fra Estland, Latvia, Litauen, Den tsjekkiske republikk og Slovakia mot å utføre godstransport mellom steder i Norge, såkalt kabotasje, med et år til 1. mai 2009.

Bakgrunnen for vedtaket er risikoen for forstyrrelser på det innenlandske godstransportmarkedet på veg. Store variasjoner i kostnader medfører en merkbar konkurranseulempe for norske transportører, og dermed er det grunn til å utnytte beskyttelsestiltakene i EØS-avtalen fullt ut.

Muligheten for å nekte kabotasje ble innført som en overgangsordning ved utvidelsen av EØS-avtalen i 2004. Overgangperioden gjelder i inntil fem år til 1. mai 2009. Etter dette vil transportører fra Estland, Latvia, Litauen, Den tsjekkiske republikk og Slovakia ha adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge på lik linje med transportører fra andre EØS-land.

Fra 1. mai 2009 vil også transportører fra Polen og Ungarn få adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge. Samtidig vil norske transportører få adgang til å utføre midlertidig kabotasje i de samme landene.

For Bulgaria og Romania som kom inn i EØS i 2007 gjelder en overgangsordning med forbud mot kabotasje fram til tidligst 1. januar 2010.