Fortsatt nedgang i grensetransporten

Det ble transportert 2,6 millioner tonn gods med lastebil over grensen til eller fra Norge i 1. kvartal i år. Det er 14 prosent mindre enn i samme kvartal i fjor. De norske lastebilenes andel av grensetransporten var uendret.

FH16 test Volvo Ørland vinter

FH16 test Volvo Ørland vinter

Publisert Oppdatert

Norske lastebiler fraktet 46,7 prosent av godset som passerte grensen i 1. kvartal i år, samme andel som de hadde i tilsvarende kvartal i fjor. Svenske og finske lastebilers andel av grensetransporten til og fra Norge gikk ned, mens danske, polske og baltiske lastebilers andel gikk opp. Alle nasjonalitetene hadde imidlertid nedgang i mengden gods som ble transportert.