Fortsatt økning i grensetransporten

Norske og utenlandske lastebiler transporterte 3,2 millioner tonn gods over grensen til og fra Norge i 3. kvartal 2012. Det er økning på 9 prosent i sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Publisert Oppdatert

I alt ble det importert 1,8 millioner tonn, mens 1,3 millioner tonn ble eksportert.

Norske lastebiler sto for 42,8 prosent av grensetransporten, mot 41,1 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Svenske lastebilers andel gikk ned med 2,2 prosentpoeng, mens polske og baltiske lastebilers andeler økte med snaut 1 prosentpoeng.