Fortsatt økning i lastebiltransporten

I 3. kvartal 2010 transporterte norske lastebiler 11,6 prosent mer gods enn i samme kvartal i 2009. Transportarbeidet økte med 2,8 prosent. Men transporten ligger fortsatt under nivået i 3. kvartal 2008.

Publisert Oppdatert

Totalt ble det transportert 71,5 millioner tonn gods nasjonalt og 1,4 millioner tonn gods internasjonalt med norske lastebiler i 3. kvartal 2010. Det melder Statistisk sentralbyrå.

Den tilbakelagte distansen med last på bilen økte med 9,2 prosent for nasjonale turer. Internasjonalt gikk imidlertid transportlengden ned, noe som førte til en nedgang i det internasjonale transportarbeidet på 23,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2009.