Fortviler over saltskader

Statens vegvesen fortviler over ødeleggelsene av vegetasjon etter årets vintersesong. – Saltskadene i år er større enn noen gang, sier Per Anker Pedersen ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås.

Publisert Oppdatert

Landskapsarkitekt Kristin Marie Berg er nå i ferd med å kartlegge skadene på trær og busker som er plantet langs den nye E6 i Østfold. Vegen sto ferdig for to år siden etter at store beløp ble brukt på vegetasjon for å glede trafikanter og naboer. - Veldig mye av det vi har plantet over år er gått tapt denne vinteren. Det er ille, sier hun til Statens vegvesen sine nettsider.

Kartlegge

Per Anker Pedersen er nå engasjert av Statens vegvesen for å foreta en skadevurdering av vegetasjon langs flere hovedveger på sørøstlandet. Han har forsket på effekter av salt på vegetasjon siden 1991 og mener skadene etter denne vinteren er langt større enn etter de tidligere skadeårene 2003 og 2006.

200.000 tonn

Sist vinter er det saltet over 200.000 tonn salt i Norge, omtrent like mye som forrige sesong som hadde det høyeste saltforbruket noen gang i Norge. Saltforbruket har med unntak av en topp vinteren 1994/95 økt svakt fra ca 60.000 tonn tidlig på 90-tallet, passerte 100.000 tonn i 2004/05 og har siden økt kraftig.

Noe av forklaringen er at flere veger saltes vinterstid, for en stor del på grunn av økende trafikk. Økningen forklares også med redusert erfaringsnivå blant brøytebilsjåførene etter privatiseringen av daglig drift av vegnettet fra 2003.