Forus blir knutepunkt

Fra 12. januar har 3000 nye mennesker tilbud om å ta bussen hjemmefra til sin arbeidsplass på Forus. Rutenettet er utviklet i samarbeid mellom fylkets samferdselsetat, Kolumbus og Forus Næringspark.

Publisert Oppdatert

Stavanger tar nye tak for å fremme kollektivtilbudet. Forus blir et nytt knutepunkt i et pioner- samarbeid mellom offentlige institusjoner og private firmaer.

Tilbudet er helt nytt og gir busser direkte mellom bydelene og Forus.

Tredje knutepunkt

- Dette innebærer at Forus blir et tredje knutepunkt for kollektivtrafikk, sier fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord.

Han påpeker at busstilbudet per i dag går ut fra to sentrale punkt: Sandnes og Stavanger.

Det nye rutenettet vil gi rundt 3000 mennesker et helt nytt kollektivtilbud. Kalkylene samferdselsseksjonen i fylket har gjort, viser at alle disse bor og jobber i nærheten av busstopp på de nye rutene.

- Vi håper det blir flere enn det også.

- Krevende

- Men gidder de som jobber på Forus å ta bussen, eller er det dresskledde menn som uansett vil kjøre bil?

- Det er ikke tvil om at Forus er et krevende område. Folk som jobber der har høye krav til komfort og til reisetid. Dessuten er trafikken konsentrert i rushet og arbeidsplassene er fordelt på et stort området, sier Eiterjord, som likevel tror det blir en suksess.

Kolumbus har fornyet store deler av bussparken blant annet med dobbeltdekkere og det nye rutenettet er svært omfattende.

- Forus blir et tredje knutepunkt. Hvis tre tusen mennesker nå velger buss, fjerner vi 6000 bilreiser fra Forus. Det betyr veldig, veldig mye, sier Eiterjord.