Fra Bussbygg til Skala Service

Bussbyggs verksted på Lørenskog skiftet 1. september navn til Skala Service AS. Verkstedet er godkjent som bilverksted for tyngre kjøretøy og kontrollorgan for EU-godkjenning.

På bilde er Tom Roar Hansen, avd. leder karosseri (t.v.), Per Henning Vikhagen, daglig leder og Kurt Skogholt, teknisk leder.  Skala

På bilde er Tom Roar Hansen, avd. leder karosseri (t.v.), Per Henning Vikhagen, daglig leder og Kurt Skogholt, teknisk leder. Skala

Publisert Oppdatert

Bussbygg på Lørenskog har i de senere årene opplevd at en større andel av reparasjonene som utføres, er på utstyr fra andre produsenter. For å tilpasse seg dette markedet ble det i februar besluttet å bygge om verkstedet og samtidig endre navnet til Skala Service. Navneendringen er gjort for å markere at de er et uavhengig verksted.

- Da markedet gikk nedover for to år siden hadde vi et møte for å se på mulighetene. Vi besluttet kort tid etter at vi skulle utvide anlegget på Lørenskog til å bli et fullverdig tungbilverksted. Det er ikke meningen å ta kunder fra lastebilverkstedene, men vi skal utføre EU-godkjenning og reparasjoner av skap og chassis på hengere, sier Per Henning Vikhagen, daglig leder Skala Service.

Verkstedet på Lørenskog er bygget om med egen PKK-hall og eget mekanisk verksted. Investeringene ved ombyggingen har beløpet seg til ca fem millioner kroner.

Skala Service eies av familieselskapet Arparo AS, som også blant annet eier Bussbygg i Molde og Bussbygg Svenska AB.

Åpningen av det nye verkstedet ble markert ved at Bussbygg-flagget ble firet og et nytt flagg med Skara-logoen ble heist til toppen av flaggstangen.

På bildet er Tom Roar Hansen, avd. leder karosseri (t.v.), Per Henning Vikhagen, daglig leder og Kurt Skogholt, teknisk leder.