Fra Skanska til Byggforsk

Publisert Oppdatert

Hanne Rønneberg er ansatt som ny konserndirektør i Sintef Byggforsk. Rønneberg er i dag direktør for miljøriktig bygging i Skanska-konsernet.

Hanne Rønneberg har siden 1998 hatt en rekke lederstillinger i Skanska.

Hun har vært konserndirektør og medlem i konsernledelsen i Skanska Norge fra 2000-2008, blant annet med ansvar for HR og organisasjonsutvikling og de siste årene med operativt ansvar innen bygg og anlegg.

Fra 2008 har hun med base i Stockholm ledet Skanskas globale grønne satsing.