Fra Trontalen

Publisert Oppdatert

Dette sa HM Kongen under åpningen av det 153. Ordinære Storting i formiddag:

Et velfungerende transportsystem er et viktig velferdsgode og avgjørende for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Regjeringen vil legge fram en plan som svarer på de store utfordringene som transportsektoren står overfor, og som legger til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig transport i hele landet.

På tirsdag vil vi få flere svar.