Fremtidens lastebiler: Nærmere enn du tror

Fremtidens langtransport vil bestå av lange kjøretøykombinasjoner, styrt av autopiloter, som uten stans kjører i tette konvoier på grønne supermotorveier som knytter kontinentene sammen.

Publisert Oppdatert

Det sier Rikard Orell som er designsjef for Volvo Trucks, og en av hjernene bak Concept Truck 2020, som er Volvo Trucks djerve fremtidsvisjon.

Slik ser den visjonen som har vært utgangspunktet for ideene i designkonseptet Concept Truck 2020. Men kan virkeligheten se slik ut allerede om ti år?

- Det er nettopp poenget. Utviklingen går stadig raskere. Derfor ligger ikke disse visjonene alt for langt frem i tid. Mye av teknikken som skal til for å realisere dette finnes allerede, noe må fremdeles utvikles. Formålet med prosjektet er å spenne buen stramt, og skyte noen visjonære piler inn i debatten om fremtidens transportløsninger. Dersom vi bare flikker på det som allerede finnes, risikerer vi at virkeligheten løper fra oss, sier Orell.

Sikrere effektivere

I takt med at veitransport blir mer og mer omfattende, må den også bli sikrere og mer effektiv. Volvos designkonsept inneholder ideer om hvordan dette kan løses. Enkelte av ideene er mulig å sette i produksjon allerede i dag, mens andre bare er ment å vekke interesse og debatt. En av de mer oppsiktsvekkende ideene er at kjøretøyene kobles sammen til lange tog som suser frem over kontinentene i 90 kilometer i timen. For øvrig en løsning som tyske Mercedes-Benz brakte til torgs for flere år siden.

- Det blir mulig når transportbransjens visjon om grønne korridorer blir virkelighet. Da skilles tungtransporten bort fra den ordinære trafikken og kjører i egne filer - omtrent som jernbane, men uten skinner, sier Orell.

Det er mange fordeler med dette. Trafikksikkerheten øker, transport krever mindre plass og slitasjen på veiene reduseres. Drivstofforbruk og utslipp av CO2 synker, takket være redusert luftmotstand når lastebilene hele tiden ligger i suget fra bilen foran. Dessuten kan sjåføren hvile bak rattet - lastebilen kjører av seg selv. Om dette regnes som hviletid, kan transporttidene reduseres betydelig. Leveransene vil komme fortere frem og sjåførene raskere hjem igjen til sine familier.

Romslig og luftig

I Volvos verden sier de at sjåføren står i sentrum. Det sier seg selv at et designkonsept fra Volvo Trucks inneholder mange ideer om hvordan førermiljøet kan videreutvikles. I Volvo Concept Truck 2020 er førermiljøet romslig, luftig og fritt for forstyrrende detaljer.

- Vi har byttet ut det tradisjonelle instrumentpanelet mot et tynt flytende panel der informasjonen tilpasses sjåførens behov, sier Rikard Orell.

Panelet styres via berøringsskjerm, omtrent som på en iPhone. Dette sparer mye plass. En annen detalj som sparer plass er det smekre førersetet, med en tynn ventilert nettrygg, som mer minner om en moderne kontorstol enn et tradisjonelt førersete. Bak sjåføren finner man en god sofa, som gjøres om til en bred bekvem seng på kvelden. Belysningen i førerhuset er delt inn i soner som enten tilpasses sjåførens ulike arbeidsoppgaver, eller til hvile og avslapping.

Rundt sjåføren er det store glassflater som både gir godt utsyn og innsyn. Dette gjør øyekontakt mellom sjåføren og medtrafikantene lettere, noe som forhindrer ulykker. Beskyttelse mot innsyn og mørklegging på kveldene skjer elektronisk.

Aerodynamisk kollisjonsbeskyttelse

Også utsiden har fått designernes kritiske blikk på seg for å gjøre uttrykket mer elegant og redusere inntrykket av at dette er et stort kjøretøy. Frontlys og retningsvisere er LED-basert og integrert i fronten. De ytre bakspeilene er erstattet med kameraer som projiserer bilder på innsiden av frontruten.

Den nederste delen av fronten har integrert kollisjonsbeskyttelse som stikker frem omtrent en halv meter. Denne kollisjonssonen beskytter den møtende bilen ved en eventuell frontkollisjon, og vil i tillegg forbedre bilens aerodynamikk.

- Ettersom det handler om en sikkerhetsfunksjon går vi ut fra at kollisjonsnesen ikke vil bli medregnet i den maksimalt tillate lengden på kjøretøyet. Omtrent etter samme prinsipp som at dagens bakspeil ligger utenfor den maksimalt tillatte bredden på kjøretøyet, påpeker Orell.

Hvor rett han får i dette er vi her i redaksjonen noe usikre på. Dagens kufanger har også en sikkerhetsfunksjon, men regnes så vidt vi vet fortsatt inn i lastebilens totallengde.

Enkelte ting endrer selv dette designteamet ikke på. Globetrotterskiltet på taket er beholdt, med har fått en utforming så den smelter inn i linjene og minsker luftmotstanden. Sjåføren kan endre teksten i skiltet fra instrumentpanelet inne i bilen.

Den ytre designen handler i stor grad om aerodynamikk. Men hvor mye går det an å redusere luftmotstanden til en lastebil?

- Når det gjelder fronten har vi kommet så langt at ytterligere endringer i grunnformen bare vil gi helt marginale forbedringer. Derimot kommer det til å skje mye den dagen vi begynner å arbeide på utformingen av bilens bakende. Her er det et stort uutnyttet potensial i forhold til aerodynamikk, avslutter Rickard Orell, designsjef hos Volvo Trucks.

Da gjenstår det å se hvorvidt Volvo får rett i sine framtidsvyer. På femtitallet skrev teknikkbladene om hvordan trafikken ville se ut i år 2000, komplett med Lyn Gordon-lignende tegninger av flyvende biler og lignende. I dag vet vi at det ikke holdt stikk. Hvis Volvo skulle få rett, kommer dett uansett neppe til å gjelde her i landet. Med investeringsuvillige politikere som ikke ser verdien av bedre infrastruktur, kommer vi til å kjøre rundt på krøtterstier i uoverskuelig framtid, er vi redd.