Fremtidens rasteplasser er på vei- i Danmark

Publisert Oppdatert

- I regeringen vil vi arbeide for bedre og mere sikre rastepladser. Derfor har vi også i den nye transportaftale avsat 20 millioner kroner til konkrete utbygningsprojekter på en rekke sterkt trafikerte rasteanlegg, sier transportminister Lars Barfoed (K)

Vejdirektoratet har gjennomgått samtlige rasteplasser langs motorveiene for å vurdere kapasitet og behovet for dem. Resultatet er nå offentliggjort i en analyse, som inneholder en katalog over mulige tiltak for at fremtidssikre rasteplassene.

- En række af vores rasteanlæg er både overfyldte og har utidssvarende faciliteter, og med den forventede stigning i trafikken er det afgørende, at vi investerer i bedre rastepladser langs det store motorvejs H, sier Lars Barfoed (K).

Han peker på, at en forbedring av kapasiteten på rasteplassene har stor betydning for både godstransporten og bilister. Med forbedrede muligheter for å hvile og spise på de lengere turene langs motorveisnettet skapes et bedre arbeidsmiljø og økt trafiksikkerhet.

20 millioner kroner på budsjettet

- I regeringen vil vi arbeide for bedre og mere sikre rasteplasser. Derfor har vi også i den nye transportaftale satt av 20 millioner kroner til konkrete utbygningsprojekter på en rekke sterkt traffikerte rasteanlegg, sier Lars Barfoed, som betegner Vejdirektoratets analyse som et godt redskap, når den danske regjeringen til høsten setter seg sammen med de øvrige partier bak transportavtalen og diskuterer muligheten for å sette i gang ytterligere initiativ på rasteplassområdet, som eksempelvis utbygging og renovering.