Fremtidens vei renser luften selv

I Sverige skal det nå gjøres forsøk med en helt ny teknikk der selve veien vil fungere som en katalysator for nanopartikler. Resultatet skal bli renere luft.

Publisert Oppdatert

I Norge har vi fortsatt langt igjen før vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser for reduksjon av NOx-utslipp. Veitrafikken står for 21% av utslippene, og dieselbiler er den største kilden.

I de nye forsøkene skal man blande nanopartikler i belegningsstein. Nanopartikler av titandioksid bryter nemlig ned NOx.

Ved hjelp av solens UV-stråling blir partiklene katalysator og setter i gang en kjemisk reaksjon uten selv å bli forbrukt.

Teknikken brukes allerede i dag til å forbedre luftkvaliteten i byggematerial og sementindustrien. Forsøk på husfasader i forurensede miljøer har gitt gode resultater.

Planen er å sette forsøket ut i live i en tunnel. Ettersom luften er stillestående, vil man enklere måle effekten i luftkvaliteten og man kan bruke materialet på veggene også.

- Vi vet ikke ennå om dette kan brukes ved asfaltbelegning, forteller Fredrik Hellman. Han forsker på sement og betong hos Sveriges veitekniske institutt, VTI. - Kanskje vil asfalten innkapsle partiklene, slik at de ikke aktiviseres. Dessuten har vi ikke forsket nok på en eventuell risiko ved innånding av nanopartiklene.

For tungt.no høres forsøket spennende ut, men vi undres dog noe over hvorfor man skal sette forsøket ut i live i en tunnel så lenge man tydligvis er avhengig av god solstråling. Kanskje går produsenter av UV-lamper gode tider i møte?