Frifunnet!

Så kom meldingen vi knapt har våget å håpe på. Vår testmedarbeider Geir Hansen ble enstemmig frifunnet, både for uaktsomt drap og for uaktsom kjøring i forbindelse med ulykken på Voss i fjor, der han kjørte på og drepte en 86 år gammel kvinne i et fotgjengerfelt.

Publisert Oppdatert

Da vi snakket med advokat Harald Kvarme, hadde han fortsatt ikke fått lest selve dommen, men den kommer vi tilbake til etter hvert.

Enn så lenge sender vi en gratulasjon til Geir og håper han nå kan se fremover.

Tiden etter ulykken har gått svært hardt inn på vår kollega fra Rjukan, og det er godt å se at det finnes rettferdighet også for en yrkessjåfør.

-Utrulig glad

Geir Hansen ble frifunnet på begge tiltalepunkt, både i forhold til straffelov og vegtrafikklov. 41-åringen frå Rjukan stod tiltala for uaktsomt å ha voldt en annens død, og for ikke å ha vært oppmerksom nok i trafikken. 29. mai 2007 kjørte han på en eldre kvinne i lyskrysset i sentrum av Voss. Damen mistet livet som følge av uhellet. I ettermiddag ble han altså frifunnet.

- Han er sjølvsagt utruleg glad for det, seier forsvarar Harald Kvarme til «Hordaland». Kvarme mener dette er en rett dom, og en viktig dom.

Uaktsomhet ikke funnet

Retten kunne ikke finna at sjåføren kunne gjort noe annerledes. Han stoppet ved stopplinja, og retten mener han ikke kunne pålegges å ta av beltet, reisa seg opp eller å spørre forbipasserende om det var klart, sidan det ikke var noe ekstraordinært i situasjonen som tilsa at dette burde han gjøra.

Krysset ombygd i etterkant

I steden pekar retten på at stopplinja var tett på gangfeltet, noe som har blitt endret i ettertid. Retten pekar også på at fysisk sikring av krysset der ulykken skjedde, kunne ha bidratt til å hindre at folk kom inn skrått bakfrå, slik det trolig skjedde i dette tilfelle.

Mer om denne saken kan du lese i TM 9, som kommer i november.