Frigjør åtte kilometer strandsone

Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet godkjente i går kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Dette gjør at planleggingen av en sikker E6 langs Mjøsa kan fortsette. Med departementenes avgjørelse for trase, vil det bli frigjort åtte kilometer med strandsone langs Mjøsa.

Publisert Oppdatert

Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet godkjente i går kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Eidsvoll og Stange kommuner. Dette gjør at planleggingen av en sikker E6 langs Mjøsa kan fortsette. Med departementenes avgjørelse for trase, vil det bli frigjort åtte kilometer med strandsone langs Mjøsa.