Frode Laursen i retten

Etter nærmere to års utredning, to henleggelser av saken og like mange gjenopptagelser, var det tid for danske Frode Laursens representanter å møte aktorat og politi i tingretten i Västerås. ”Skytteltrafik på bestemte ruter”, sier aktor. ”Tilfeldige transporter innenfor rammene av kabotasjereglene ved det aktuelle tidspunktet”, sier forsvareren.

Utfallet i saken blir viktig for Frode Laursens fortsatte virksomhet mener advokat Jörgen Sköld t.v., her sammen med Thorkil Andersen som er daglig leder for Frode Laursen Polska.

Utfallet i saken blir viktig for Frode Laursens fortsatte virksomhet mener advokat Jörgen Sköld t.v., her sammen med Thorkil Andersen som er daglig leder for Frode Laursen Polska.

Publisert Oppdatert

Våre svenske samarbeidspartnere i bladet Proffs, var en av bare to fra den svenske fagpressen som var på plass i rettssalen.

Aktor Jens Carlström innledet forhandlingene med å redegjøre for retten hvilke kabotasjeregler som gjaldt ved tidspunktet for det påståtte lovbruddet. Av praktiske grunner er tiltalen begrenset til tiden 8. mars-31. mai 2009, og man har konsentrert saken rundt seks bilers bevegelser i det aktuelle tidsrummet. Kjøretøyene kommer fra "Frode Laursen Polska" som eies av den tiltalte gjennom et holdingselskap.

Ved hjelp av et Powerpointprogram viste aktor kjøretøyenes bevegelser og ganske omgående dannet det seg et triangelmønster. Mønsteret ligger tydelig mellom ICA´s lager i Hacksta, Västerås-Göteborgsområdet-Stockholm. En bil inkluderte også Borås med stor tydelighet.

Uenighet

Forsvarets Jörgen Sköld kontret med at de hadde gjort en egen fragmentering av kjøretøyenes bevegelser og fått fram et annet bilde, men hvordan analysen hadde foregått kunne de ikke gjøre rede for, og ikke heller viste de opp den for retten. Men de visste med bestemthet at det ikke var snakk om ulovlige transporter. De bekreftet også at kjøretøyenes bevegelser stemte med det aktor hadde vist fram tidligere.

Oppfatningen om hvem som har bevisbyrden i saken var et tilbakevendene spørsmål under rettsaken. Forsvareren stod på at det var aktoratet som måtte bevise hvilken type av kjøring bilene hadde utført da dette ikke framgikk av GPS-sporingen.

Aktor pekte på Vägverkets da gjeldende tolkning, som tydelig sier at bevisbyrden ligger på den utelandske aktørens side. Han henviste også til en lignende sak i Gällivare tingrett der en finsk transportør for en tid tilbake, dømtes for brudd mot kabotasjereglene. Dette støttes også av Utvecklingscentrum (UC) i Malmö.

Forsvarets sluttprosedyre bygde på deres egen analyse av bilenes bevegesler og at reglene er vanskelige å tolke, samt at bevisbyrden må tillegges aktoratet. - Utfallet i saken blir viktig for Thorkil Andersens fortsatte verksamhet som daglig leder av Frode Laursen Polska, mente forsvaret.

Faste ruter

Aktor Carlströms sluttprosedyre påberopte nok en gang de kriterier som gjelder innenfor EU for kabotasjetransport, med tyngdepunkt på det "tilfeldige" som skal karakterisere denne typen av trafikk.

-Min redegjørelse viser at bilene går i skytteltrafikk i landet og på bestemte ruter som mønsteret tydelig viser, samt at den hovedsaklige virksomheten pågår i Sverige. Det er åpenbart og jag kan ikke se det som noe annet enn at dette er missbruk av kabotasjereglene, avsluttet aktor Jens Carlström i sin sluttprosedyre.

Rettsforhandlingene ble overvært av flere lokale medier. Fagbladet Proffs og ytterligere et svenskt fagpresseblad var derimot de eneste som hadde tatt seg til tingretten i Västerås.

Men det mest overraskende var nok allikevel at NLFs svenske kolleger i Sveriges Åkeriföretag ikke var representert i en så prinsipiell viktig sak, noe som flere av tilhørerne mente var bemerkelsesverdig!

Dom i saken faller den 27. mai.