Ny kabotasjesak

Frustrert Kim Johansen

Denne uken ble nok en danskregistrert bil fra Kim Johansen, den tredje i år, stanset og anmeldt for ulovlig kabotasje etter 14 dagers innlands transport. Hos Kim Johansens norske selskap hersker frustrasjonen over det de opplever som et uklart regelverk.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Publisert Oppdatert

- Det er rett og slett bare å legge seg flat i dette tilfellet her. Den bilen som opprinnelig var planlagt på dette oppdraget ble stående på verksted og kommunikasjonen mellom verksted, befrakter og sjåfør har gjort at vi har sendt av gårde en bil som ikke har løyve. Rettere sagt har ikke løyvet blitt flyttet fra bil 1 til bil 2. Jeg vil si det er en menneskelig feil mer enn det er et bevisst brudd på kabotasjelovgivningen, svarer daglig leder Tommy Slåttum på henvendelsen fra tungt.no.

Mens Statens vegvesen er oppgitt over at politiet ikke synes å foreta seg noe overfor selskapet som tre ganger siden februar har blitt stanset for det myndighetene mener er ulovlig kabotasje, skylder transportøren på uklart regelverk og tolkningen av dette.

Les også: Kim Johansen anmeldt

Les også: Kim Johansen igjen...

- Jeg har i løpet av det siste halvåret brukt ganske mye tid på å sette meg inn i reglene rundt kabotasje. Jeg har snakket med Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Politiet og vi har hatt vår egen advokat på saken.

Felles for alle sammen er at det hersker usikkerhet rundt tolkningen av reglene og ingen kan komme med en helt klar konklusjon eller anbefaling, hevder Slåttum. Han forteller at all nasjonal transport som utføres i regi av Kim Johansen International Transport AS (som er det norske selskapet) faktureres i Norge og at omsetningen, inkludert mva, går til det norske selskapet.

Han mener således at de ikke har noen økonomisk vinning av å sende en bil på danske skilter på nasjonale transporter.

Les også: Dansker og ulovlig kabotasje

Utenlandske sjåfører på norske kontrakter

- Vi er en norsk transportør når det gjelder nasjonale transporter, med det mener jeg at vi er et selvstendig norsk selskap. Det er åtte kontoransatte ved Kim Johansen her i Oslo i tillegg til en norsk mekaniker på vårt verksted.

Vi har i dag 11 tyske sjåfører ansatt på norske kontrakter. Det vil si at vi betaler arbeidsgiveravgift og sjåførene betaler skatt til Norge på sin inntekt fra oss. Utover dette er det også noen få sjåfører som er innleide fra Estland i henhold til de lover og regler som gjelder for dette med tanke på nasjonal transport.

Videre har vi per i dag totalt 10 løyver for å drive transport innlands i Norge. Dette er dekkende for vårt behov med den kundemassen vi har i dag. Jeg har siden dette kom opp i vinter, altså sist gang vi pratet sammen, jobbet mot å øke antallet norske løyver.

Ved å øke løyveantallet til 20 vil vi selvsagt ha en langt bedre beredskap når noe uforutsett skjer, men jeg hevder fortsatt at dette ikke har noen innvirkning på vår måte å drifte på eller at det har noen økonomisk gevinst for oss å ha kun 10 løyver.

Årsaken til at vi nå velger å øke antallet løyver er at vi skal slippe negativt fokus på vår drift i Norge da det skader vårt omdømme som en seriøs aktør i bransjen, fastslår Slåttum.

Danske biler på norske løyver

Sist gang dette temaet var på banen, tolket ifølge Slåttum Statens Vegvesen overfor Kim Johansen at det er i henhold til regelverket å ha en danskregistrert bil med norsk løyve, det betinger imidlertid at man har kopi av leieavtalen som viser at det er samme foretaksnummer som løyvet er registrert på som også har leieavtalen på bilen.

Altså kan norske Kim Johansen i følge denne tolkningen leie en bil intern av sitt danske moderselskap, forutsatt at de betaler for den mellom selskapene.

Vil overholde reglene, men etterlyser klare tolkninger

- Jeg snakket med Politiet i forbindelse med den anmeldelsen vi fikk tidligere i år og sa det samme til de som jeg har sagt til alle andre som har stilt spørsmål ved vår praksis. Det er en selvfølge at vi skal overholde de reglene som gjelder, det betinger imidlertid at det kommer på bordet en helt klar tolkning av hva som er lovlig og ulovlig slik at vi ikke legger masse jobb i en prosess med å registrere om danske biler til norske skilter dersom det er helt unødvendig, avslutter Tommy Slåttum.

Politiadvokat Bjørn Larsen i Sogn og Fjordane politidistrikt forteller at de to foregående anmeldelsene mot Kim Johansen International Transport AS nå er til gjennomgang og vurdering hos Vegdirektoratet.

Det er vanlig praksis at politiet ber om rådgivende uttalelser i enkeltsaker som dette.

- Vi tar vår egen vurdering og konkluderer i denne saken når vi får tilbakemeldingen derfra. Vi har ikke satt noe tidsfrist på svaret fra Vegdirektoratet, sier han.

Ledelsen hos Kim Johansens norske selskap har vært inne til avhør i begge de to sakene.

Les også: - Anneberg visste

Les også: Gasstransport stoppet av politiet

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

Les også: Vil ikke ha gassen

Les også: Ulovlig asketransport?