Frykter dårligere veier

Ansvaret for 17.000 kilometer riksvei skal overføres fra staten til fylkene. Hverken minstestandard eller kostnader er så langt avklart. Nå reagerer organisasjonene.

vei veg

vei veg

Publisert Oppdatert

Fra første januar 2010 skal ansvaret for 17.000 kilometer riksvei overføres fra staten til fylkene. Dette er en del av Regionreformen. I et nytt lovforslag går Samferdselsdepartemenet inn for at overføringen skal skje uten at minstestandarder for veiene, og kostnader, er avklart.

- Vi frykter et veinett i fritt forfall dersom fylkene overtar det øvrige riksveinettet i den stand det nå er og uten økonomisk kompensasjon. Vi frykter dessuten at veiene vil bli ulikt prioritert av fylkeskommunene. Dermed kan standarden variere kraftig fra fylke til fylke. Det er uholdbart, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken til NRK.

Tolv landsomfattende trafikk-organisasjoner frykter for sikkerheten på norske veier og samler seg nå bak et opprop.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener fylkespolitikerne vil være bedre i stand til å prioritere hvordan pengene på vei skal brukes fordi de er nærmere utfordringene. Hun mener det vil følge med mer penger til fylkene.