Frykter flere ulykker

Publisert Oppdatert

Aksel Eng, ordfører i Sør-Fron og tre andre ordførere i E6-kommunene nord for Lillehammer går nå ut og advarer mot en ny ulykkessommer på den sterkt belastede strekningen fra Lillehammer til Otta.

Den om lag 110 kilometer lange veibiten har en dyster ulykkesstatistikk. Fra 1990 og fram til 2006 omkom 104 mennesker langs E6 i Gudbrandsdalen, 60 av dem mistet livet mellom Lillehammer og Otta.

Normalt er trafikkbelastningen rundt 7.600 kjøretøy per døgn ved Ringebu, som ligger om lag midt på strekningen. I sommerhalvåret øker belastningen med mellom 30 og 40 prosent - det samme nivået som helgetrafikken året gjennom.

Politikere langs E6 gjennom Gubrandsdalen har i årevis krevet en raskere utbygging av den viktige gjennomfartsåren.